هنرنامه سینما و تئاتر - آرشیو نقد و معرفی آثار

ردیفتاریخ ارسالموضوعنگارندهمشاهده
1 1396/08/20داستان هجرت : خدایان و پادشاهانمهندس اردوان سیف بهزادButton
2 1396/04/20نمایش بنگاه تئاترال Button
3 1396/01/16اولین فیلم ناطق فارسیدکتر حسن خاجیButton
4 1395/02/17گاودکتر حسن خاجیButton